بر خوان کریم

1396/1/12

دسته:پرورشی

سلام عید میلاد امام مجتبی علیه السلام بر شما و خانواده گرامیتون مبارک

🌹🌼🌷🌸💐

از امروز به مناسب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام به مدت چند شب  هر شب فیلم هایی یک دقیقه ای از معلمین محترم دبیرستان دوره اول هاتف در کانال قرار می دهیم که راجع امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت نموده اند ان شالله معرفتمان به آن بزرگوار بیش تر شود.

🎆🎇🧨🎈✨

قسمت اول:

🎥 صحبت های جناب آقای الهی دبیر محترم درس عربی پایه هفتم درباره امام حسن مجتبی علیه السلام🌼🌹💐🌸 مشاهده ی فیلم

قسمت دوم:

🎥 شعر خوانی جناب آقای سیف الهی مشاور محترم پایه هفتم درباره امام حسن مجتبی علیه السلام 🌼🌹💐🌸 مشاهده ی فیلم

قسمت سوم: 

🎥 صحبت های جناب آقای فرزین مشاور  پایه هفتم درباره امام حسن مجتبی علیه السلام 🌼🌹💐🌸 مشاهده ی فیلم

قسمت چهارم:

🎥 صحبت های جناب آقای طاهری مشاور  محترم  پایه هشتم درباره امام حسن مجتبی علیه السلام 🌼🌹💐🌸 مشاهده ی فیلم

قسمت پنجم :

 🎥  صحبت های جناب آقای فضائلی مشاور محترم پایه هشتم درباره امام حسن مجتبی علیه السلام 🌼🌹💐🌸 مشاهده ی فیلم

قسمت ششم : 

 🎥  صحبت های جناب آقای محمدی دبیر محترم ریاضی پایه هفتم درباره امام حسن مجتبی علیه السلام 🌼🌹💐🌸 مشاهده ی فیلم