نتایج المپیادهای 1397

1396/1/12

دسته:

67 قبولی از 107 دانش آموز

موفقیت چشم گیر دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

در آزمون المپیادهای کشوری سال 97

 

                                                        

برای دریافت تصویر بر روی دانلود ضمیمه کلیک نمایید.