نمایشگاه ماهر

1396/1/12

دسته:پرورشی

به نام مهربانترین مهربانان

نمایشگاه ماهر تجربه ای متفاوت

امسال هم تجربه ای متفاوت را با بچه های دوره ی اول در نمایشگاه ماهر داشتیم. بیشتر شدن عناوین کلاس ها ، داوطلبان زیاد استاد کار برای هر غرفه و ... کاری سخت را در پیش روی ما قرار داده بود.

اما این ها دلیل متفاوت تر شدن نمایشگاه از دید ما نبود. مهترین علت تمایز ، تغییر هدف و ماهیت یا بهتر بگوییم متعالی تر شدن این موارد بود.

برپایی نمایشگاه برای قدم گذاشتن در یک راه جدید

کمک به دیگران

مشاهده ی گوشه هایی از نمایشگاه امسال