اردوی مطالعاتی نوروز 97

1396/1/12

دسته:

اردوی مطالعاتی نوروز 97 پایه چهارم 

از روز شنبه 26 اسفند 96 اردوی مطالعاتی بچه های پیش دانشگاهی مطابق برنامه ریزی از پیش تعیین شده آغاز و در روز یکشنبه 12 فروردین 97 به پایان رسید.

این اردو در قالب دو برنامه 4 روزه و 12 روزه برگزار شد که در بخش اول به همراهی دبیران و برگزاری کلاس های درس و در بخش بعدی صرف مطالعه و رفع اشکال از دانش آموزان سپری شد.

دانش آموزان هر روز از ساعت 7 الی 19 با یک برنامه مطالعاتی مشخص مباحث دروس پایه و پیش دانشگاهی را پوشش داده و در پایان هر روز از برنامه مطالعاتی همان روزشان با برگزاری آزمون تستی، عملکرد خود را محک میزدند.