کارنامه نیمسال اول

1396/1/12

دسته:آموزشی

 جلسه کارنامه پایه دهم روز شنبه 28 بهمن ماه ساعت 15:30الی 17 و جلسه کارنامه پایه یازدهم در همان روز ساعت 17:30 الی 19 برگزار گردید. در این جلسات مسئولین محترم پایه به ارائه گزارش عملکرد دبیرستان و وضعیت امتحانات پایان نیمسال اول پرداختند. همچنین معاونت محترم آموزشی دبیرستان به بررسی شیوه تعیین نمرات مستمر دبیرستان پرداختند.