یک دهه خدمت فاطمی

1396/1/12

دسته:پرورشی

ای مادر خوبی ها!
تو را سپاس می گوییم که باز هم توفیقمان دادی که با بضاعت اندکمان..
چند قدمی را برای تو برداریم!

در آرزوی اینکه گامهایمان را در مسیرتان استوار گردانی.. تا به آن روزی که منادی ندا سر می دهد:

🔹 «سوگواره ی فاطمی» به همت دانش آموزان پایه نهم برگزار شد.

🔶  دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم به همراه معلمین خود، از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.

🔹 قسمت بعدی این ویژه برنامه، نمایشی است که در روز شنبه توسط دانش آموزان اجرا شد.

🔶 این برنامه ها در کنار مراسم های عزاداری برگزار شده در مدرسه در این ایام، بهانه ای است برای شناخت بیشتر و عمق بخشیدن به آموزه های دینی عزیزانمان و نیز فرصتی است برای پیوند عملی با شعائر الهی..

تا که قبول افتد و که در نظر آید...

 

مشاهده منتخب تصاویر در :

http://hatefschool.ir/dore1/galleries/show/یک-دهه-خدمت-فاطمی(1398)