سخن مشاور

برنامه در پایه یازدهم متوسطه

اجرای آموزش های دوگانه در هر مبحث

با توجه به تاثیر نمرات امتحانات تشریحی نهایی پایه یازدهم در نتیجه ی کنکور سراسری و تستی بودن کنکور در حال حاضر، مدارس باید با اجرای برنامه های ترکیبی و همسو دانش آموزان را برای هر دو سبک آزمون آماده نمایند.به طور مثال یکی از تکنیک-هایی که در آموزش تست زنی حرفه ای صورت می گیرد،" شیوه رسیدن به پاسخ از راه حل های میانبر" است. در حالی که این نوع از پاسخ به سوال در آزمون تشریحی مناسب نیست و باید مساله را از کامل ترین راه حل نمود و اگر با این نکته ی بسیار مهم به طور دقیق و حرفه ای برخورد نشود، دانش آموز دچار تنش های تحصیلی شده و در نتیجه احتمال موفقیت او در کنکور را کاهش خواهد یافت

آموزش حرفه ای تکنیک های تست زنی

با توجه به این که آزمونهای تستی ، آزمون هایی هستند که در جهت سنجش آموخته ها و سرعت عمل دانش آموز طراحی می شوند؛ لذا برنامه هایی که صرفا در جهت آموزش علمی طراحی شده اند در آزمون های تشریحی موفق خواهند بود، اما در آزمون هایی که به شیوه تستی برگزار می گردند محکوم به شکست خواهند بود. بنابراین جهت موفقیت در آزمون های تستی باید به موازات اجرای کلاس های آموزش علمی ، در جهت افزایش سرعت محاسبات دانش آموزان نیز، تدابیری را به مرحله اجرا رساند. یکی از برنامه ها آموزش نحوه ی رسیدن به سرعت مطمئنه در تست زنی است و نیز آموزش شیوه های پاسخ گویی میانبر که به دانش آموز کمک می کند تا سریع تر به جواب دست پیدا کند قطعا در پیشبرد این هدف موثر خواهد بود

اجرای تکنیک های استاندارد تغییر عادات مطالعاتی

یکی از موضوعاتی که در پایه یازدهم باید مورد توجه خاص مشاورین آموزشی و خانواده ها قرار گیرد، مساله برنامه هایی از قبیل آماده سازی دانش آموزان برای آزمون های تستی ، تشریحی ، المپیادها و ... است که منجر به افزایش ناگهانی ساعات آموزشی و مطالعاتی در مدرسه و منزل میگردد که اساسا این برنامه ها آثار نامطلوب فراوانی از قبیل حس ناتوانی و یا خستگی دائمی به همراه خواهند داشت. لذا تاکید می شود که مشاورین با استفاده از برنامه های "زمان بندی دوره ای و نرده بانی"، دانش-آموزان را در اجرای برنامه های حجمی به آمادگی لازم برسانند. در ضمن این موضوع قابل توجه است که اجرای انواع برنامه های "زمانبندی" نیازمند هماهنگی خانواده ها ه خانواده ها می باشد که باید با آموزش های لازم در این زمینه اجرای سطوح مختلف این نوع برنامه ها عملیاتی گردد