کرونا

1396/1/12


با آغاز موج جدید بیماری کرونا درکشور و لزوم خودمراقبتی و پیشگیری های درمانی، وزارت بهداشت و خدمات درمانی آخرین دستورالعمل مقابله با ویروس کرونا را منتشر نموده است.

ضمن آرزوی سلامتی برای تمام خانواده هاتف و با کلیک بر روی عنوان زیر و دریافت ضمینه، به مطالعه و عمل به توصیه های مطرح شده بپردازید.

دریافت دستورالعمل کشوری مقابله با ویروس کرونا