سخن مشاور

برنامه در پایه نهم متوسطه

سال نهم، پایان دوره اول متوسطه و ورود به دوره دوم متوسطه می باشد. از این رو موضوعات زیر در متن برنامه ی پایه نهم مورد توجه قرار می گیرد:

جهت دهی استعدادها

در سال نهم با اجرای برنامه های شناختی ، دانش آموزان با شرکت در کلاس های مختلف آموزشی در حقیقت با شاخه های متفاوت علمی آشنا خواهند شد و عموما در طول سال شاهد آن هستیم که غالب دانش آموزان با شناخت صحیحی که از خود پیدا می کنند، رفته رفته به یک یا دو شاخه علمی گرایش ویژه ای می یابند. جالب است بدانید چند سال پیش دانش آموزی که تا آن روز هیچ علاقه ای نسبت به علم شیمی نداشت ، پس از اجرای این نوع برنامه ها در مدرسه پی به علاقه و توانایی خود در این رشته برد. او امروز دانشجوی برتر رشته شیمی دانشگاه صنعتی شریف و از مسئولین آزمایشگاه شیمی دبیرستان هاتف بوده است

حل مساله در سه سال

اصولا حل هر مساله ای در سه مرحله صورت می پذیرد! یکی از این مراحل بخش « محاسبات عددی» است که از نظر دانش آموزان ساده ترین مرحله نیز محسوب می شود، ولی در عمل می بینیم هر گاه دانش آموزی نتیجه دلخواه را کسب نمی کند، عبارات معروف «بلد بودم! فقط بی دقتی کردم!» یا « همش اشتباه محاسباتی بود!»، اولین جملاتی است که از دانش آموز شنیده می شود
بنا بر این با توجه به ویژگی های این مرحله و خصوصیات درس های سال نهم مدارس باید با اجرای برنامه هایی از قبیل "آموزش محاسبات حرفه ای" دوره های آموزشی و تثبیتی بخش عملیات محاسباتی (بویژه در حل مسائل پیچیده ریاضی) را تا پایان سال نهم تکمیل نمایند تا دانش آموزان مراحل مقدماتی فراگیری دو مرحله دیگر را گذرانده باشند

هدایت تحصیلی

دانش آموز کلاس نهم، با اتخاذ تصمیم مهمی روبروست. برای انجام این تصمیم گیری ، مقدماتی لازم است که اتخاذ این تصمیم با آگاهی کامل و پذیرفتن همه ی جوانب آن، صورت بگیرد. در این جاست که نقش یک مشاور مطلع که توانایی شناخت استعدادهای دانش آموزان را دارد، خود نمایی می کند

آمادگی برای امتحانات نهایی

نتیجه گیری نهایی در آزمون پایان سال ، به عنوان نقطه هدف در برنامه ریزی های آموزشی مد نظر قرار گرفته است

آمادگی برای آزمون ورودی