ثبت ساعت مطالعه دهم

1396/1/12

دسته:

سلام و وقت بخیر

از روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 میبایست ثبت ساعت مطالعاتی به صورت منظم در سامانه کارسنج ثبت شود و همچنین در صورت عدم ثبت ساعت مطالعاتی برخورد انظباطی خواهد شد.