نگاهی تخصصی به انتخاب مدرسه

نگاهی تخصصی به انتخاب مدرسه

1396/1/12


نگاهی تخصصی در انتخاب مدرسه

با نزدیک شدن به انتهای سال تحصیلی، هر ساله شاهد خانواده ها و دانش آموزانی هستیم که نگران انتخاب مدرسه هستند. به خصوص تغییر مقاطع تحصیلی در نظام آموزشی ما، این تصمیم گیری را هر چه مهم تر ساخته است. طبیعی است که قرار گرفتن در سنین نوجوانی، موضوعاتی را در دل خود دارد که یک تصمیم اشتباه می تواند زمینه ساز مشکلات غیر قابل جبرانی باشد. از این رو سعی داریم که ضمن تاکید و حفظ آرامش والدین و فرزندان، نکاتی را در این خصوص تقدیم نماییم.

بدون شک شما به عنوان خواننده ی این نوشته، لااقل دقایقی را در خصوص چنین موضوعی صرف کرده و احتمالا معیارهایی در بررسی عملکرد یک مدرسه در ذهن خود دارید. معیارهایی که بعضا به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و آینده فرزندانمان و گاهی نیز رقابتی شدن هر چه بیشتر فعالیت های مدارس، به ذهن تداعی می نماید. تبلیغات رنگارنگ موجود نیز شاید به سختی انتخاب درست افزوده است.

اما پرداختن به دو بُعد اصلی فعالیت یک مدرسه یعنی آموزش در کنار پرورش، نیازمند نگاهی هوشمندانه به عملکرد مدارس است. متاسفانه نگاه تک بعدی به مدرسه، سبب شده که امروز شاهد کم توجهی به موضوع تربیت و پرورش باشیم. بنابراین خواهشمندیم که این انتظار را از مدرسه هیچ گاه فراموش نکنیم و با حمایت خود، فرزند خود را برای ورود به جامعه، آماده تر سازیم.

اهتمام به موضوع آموزش در مدرسه، در برنامه ریزی مناسب و قوی، استفاده از کادر و دبیران مجرب، پیگیری جدی در اجرای برنامه ها، سنجش مستمر و دقیق، ارزیابی و تحلیل عملکرد و ... قابل مشاهده خواهد بود. همچنین در موضوع پرورش، داشتن برنامه ­های متنوع و جذاب، نگاه صحیح و علمی به سن نوجوانی و مقتضیات آن، برخورداری از کادر متعهد و انگیزه مند و ... می تواند نشانه هایی از عملکرد صحیح در حوزه ی پرورش باشد. اما در کنار همه ی این موارد، تناسب داشتن ویژگی های فعلی دانش آموز ، خانواده و مدرسه با یکدیگر ضرورت جدی دارد. نباید فراموش کنیم که دانش آموز، خانواده و مدرسه هر یک نقش ویژه ای را در نزدیک شدن به هدف نهایی تربیت، بر عهده خواهند داشت. ما باید با شناخت استعدادهای فرزندمان در حد ممکن و تعریف دقیقی از خواسته هایمان، اقدام به انتخاب مدرسه نماییم.

با این دیدگاه نمی توان مدارس خوب و بد را به طور کلی خط کشی نمود. یعنی ممکن است مدرسه ای که خیلی از آن تعریف شنیده ایم، برای ما مدرسه ی خوبی نباشد و از طرفی مدرسه دیگری که شاید انتظار کمتری از عملکرد آن بوده، برای ما سکوی موفقیت محسوب شود. اگر نگاه کمال طلبانه ای که همواره سبب فشار روانی هر چه بیش تر به خود و فرزندمان می شود را کنار بگذاریم، شاید بتوانیم با آرامش بیش تری تصمیم گیری نماییم. بدیهی است آن چه بیش از کنکور، دانشگاه و ... اهمیت دارد، حفظ سلامت و آرامش روحی و شکل گیری شخصیت فرزندانمان است.