پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد های کشوری سال تحصیلی 98-99

1396/1/12


نام و نام خانوادگی

المپیاد

پایه تحصیلی

     

علی  حاتم خانی

فیزیک

دهم ریاضی

امیراردلان  دهقانپور

فیزیک

دهم ریاضی

محمدحسین  نوکندی

فیزیک

دهم ریاضی

علی رضا  حسینی احمدی

فیزیک

یازدهم ریاضی

حسین  رمضانی قلعه نوئی

فیزیک

یازدهم ریاضی

علیرضا  معصومی

فیزیک

یازدهم ریاضی

امیررضا  منیری ابیانه

فیزیک

یازدهم ریاضی

محمدمجتبی  اسدی بکلوئی

فیزیک

یازدهم ریاضی

محمدابراهیم  اسمعیلی ساری

فیزیک

یازدهم تجربی

محمدصدرا  پناهیان

فیزیک

یازدهم تجربی

طاها  مشهدی باقر

فیزیک

یازدهم تجربی

     

ستار  امینی

نجوم

دهم ریاضی

امیراردلان  دهقانپور

نجوم

دهم ریاضی

علیرضا   قاسمیان یادگاری

نجوم

دهم ریاضی

محمدحسین  آقاکثیری

نجوم

یازدهم ریاضی

محمدرضا  جلالی ابیانه

نجوم

یازدهم ریاضی

امیرمحمد  خانبابایی

نجوم

یازدهم ریاضی

محمد  علی جماعت

نجوم

یازدهم ریاضی

نیما  آشتیانی عبدی

نجوم

یازدهم ریاضی

محمدمجتبی  اسدی بکلوئی

نجوم

یازدهم ریاضی

مبین  امیری قهی

نجوم

یازدهم ریاضی

     

علی  حاتم خانی

ریاضی

دهم ریاضی

امیراردلان  دهقانپور

ریاضی

دهم ریاضی

محمد  عرشی

ریاضی

دهم ریاضی

علیرضا   کفاشها

ریاضی

دهم ریاضی

محمدابراهیم  کیانی نیستانک

ریاضی

دهم ریاضی

محمدحسین  نوکندی

ریاضی

دهم ریاضی

محمدحسین  اکبری

ریاضی

یازدهم ریاضی

امیررضا  منیری ابیانه

ریاضی

یازدهم ریاضی

     

امیراردلان  دهقانپور

ادبی

دهم ریاضی

محمدمهدی  بادامه مه

ادبی

دهم انسانی

عرفان  حبیبی

ادبی

دهم انسانی

محمد  غریب

ادبی

دهم انسانی

سیدیونس  موسوی

ادبی

یازدهم تجربی

     

محمدحسین  اکبری

رایانه

یازدهم ریاضی

محمد  علی جماعت

رایانه

یازدهم ریاضی

امیررضا  منیری ابیانه

رایانه

یازدهم ریاضی

محمدصدرا  پناهیان

رایانه

یازدهم تجربی

     

محمدابراهیم  اسمعیلی ساری

شیمی

یازدهم تجربی

محمدصدرا  پناهیان

شیمی

یازدهم تجربی

امیرمحمد  عسگری

شیمی

یازدهم ریاضی

     

علی  کافی

زیست

یازدهم تجربی

محمدمهدی  بادامه مه

اقتصاد

دهم انسانی

سیدحمیدرضا  ابطحی

تفکر

دهم انسانی