سخن مشاور

برنامه در پایه هشتم متوسطه

با اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی در پایه هفتم، زمینه برای نهادینه کردن برخی موضوعات فراهم خواهد شد. آن چه پایه هشتم متوسطه را از پایه های دیگر، متمایز ساخته، ورود به مرحله ی نوجوانی و بلوغ در پسران است. اهم عناوین مربوط به پایه هشتم عبارتند از:

نگاه تخصصی به دروس علوم پایه

دبیرستان هاتف در مقطع هشتم، اقدام به تفکیک دروس پایه به صورت تخصصی می نماید. با این برنامه، با توجه به تغییرات حجم دروس در پایه هفتم، با سیاستی گام به گام به مباحث تخصصی در دروس مختلف ورود می نماید

نهادینه سازی روحیه ی برنامه پذیری و آموزش برنامه ریزی ابتدایی

با توجه به افزایش تخصصی دروس در پایه هشتم و نیاز به برنامه ریزی دقیق تر برای موفقیت دانش آموزان، با دنبال کردن روحیه برنامه پذیری شکل گرفته از سال هفتم، آموزش های ابتدایی در جهت انجام برنامه ریزی مناسب توسط دانش آموزان صورت می گیرد

کلاس های آموزشی گسترده؛ راهکار یا معضل؟!

یکی از دلائل معروف عدم موفقیت های علمی دانش آموزان «نداشتن علاقه به شاخه تحصیلیشان» می باشد و متاسفانه اغلب جوانان زمانی پی علایقشان می برند که فرصت های متعارف آموزشی را از دست داده اند، و البته این نکته تامل برانگیز است که امروزه در فرهنگ آموزشی ما و در سنینی که نوجوان در شرایط بسیار مطلوبی به سر می برد تا با اجرای برنامه های شناختی و انگیزشی در مدارس زمینه های استعداد و خلاقیت آن ها کشف گردد؛ خانواده ها و مدارس به جای استعدادیابی رو به القاء استعداد های فانتزی (القاء استعدادهای نداشته به شخص) می-آورند که این امر مسبب از بین رفتن فرصت های آموزشی نوجوان و شکست تحصیلی او در دراز مدت خواهد شد. لذا مدارس می توانند با برگزاری کلاس های آموزشی گسترده در سال اول زمینه آشنایی دانش آموزان را با شاخه های مختلف علمی فراهم نمایند و البته آموزش خانواده ها و توجیه دانش آموزان در راستای اجرای برنامه های"بستر سازی و استعدادیابی" درموفقیت مدرسه بسیار موثر خواهد بود.

آموزش های مناسب برای ورود به سنین نوجوانی

اهمیت ورود صحیح به دوره ی نوجوانی بر کسی پوشیده نیست. بدیهی است که آموزش صحیح با رعایت موازین دینی و تربیتی نقش بسزایی در این دوران دارد. این آموزش به صورت گام به گام سعی در پوشش ابعاد مختلف این مساله دارد