سخن مشاور

رویکرد مجموعه در حوزه المپیاد

المپیاد برای ما هدف نیست بلکه وسیله است؛ وسیله ای برای:

  • تقویت و متمایز سازی پایه علمی دانش آموزان و نیز افزایش مهارت های ایشان برای مواجهه با آزمون کنکور. آزمونی که در چند سال اخیر نسبت به سابق سخت تر و خلاقانه تر شده است؛ و البته برای فعالان در این حوزه پر واضح است که آمادگی المپیاد به این امر کمک شایانی می کند و مصداق بارز ضرب المثل "چون که صد آمد 90 هم پیش ماست" می باشد.
  • آموزش و بیان عمیق مفاهیم و ایجاد تسلط کامل در دروس مختلف به خصوص علوم پایه
  • بسترسازی تفکر خلاق و مشارکت فعال در بین دانش آموزان

برنامه آمادگی المپیاد کشوری مرحله اول در برنامه های آموزشی ما به گونه ای طرح ریزی و ساماندهی شده که ضمن پوشش کامل مباحث درسی به مسائل پیشرفته و المپیادی که مشترک مباحث درسی و المپیاد است، می پردازد. تقویت هم زمان بنیه درسی و المپیادی، دانش آموزان را برای شرکت در کنکور دانشگاه ها و کسب رتبه های برتر، توانمند می سازد.

سخن مسئول المپیاد

کار معمول در المپیاد معمولا تدریس کتب زیاد غیر درسی و دادن اطلاعات زیاد به دانش آموز برای قبولی در المپیاد مرحله اول است. دبیرستان هاتف، به کمک اساتید مجرب خود سعی دارد با عمق بخشیدن به مفاهیم، شهودی سازی تدریس، گامی کیفی در مسیر آموزش دانش آموزان بردارد. این کار باعث افزایش قدرت خلاقیت و ایجاد زمینه ذهنی تفکر در سایر مسائل می گردد. دانش آموزان شرکت کننده در کلاس های مرحله اول المپیاد در هاتف، دیدی قوی تر نسبت به سایر دانش آموزان در فهم دروس و حل مسائل دارند. امیدواریم در کنار تلاش عزیزانمان، شاهد شکوفایی بیش از پیش استعدادهای ایشان باشیم.