غیر حضوری شدن دارس در سه شنبه و چهارشنبه

1396/1/12

دسته:آموزشی

با تشدید آلودگی هوا و با اعلان استانداری تهران، کلاس های کلیه مقاطع تحصیلی در روز های سه شنبه و چهارشنبه غیر حضوری خواهد بود.